Stora änka pension i Berlin

Fråga:

Det är sant att efter LBeamVG i Berlin 2011 på nya applikationer inte stora pension av änkan (60% för kvinnor som är födda före 1962) är mer betalt?


Svar:

Jag hittade följande i LBeam leverans Act.
Änka pengar höjden av änkan pengar (1) uppgår till 55 procent av den pension som avliden fick eller kunde ha fått om han klev död dag i pension. Änka pengar uppgår till minst 60 procent av Ruhegehal-tes efter tillämpning av § 50 c enligt § 14 punkt 4 meningen 2. § 14 punkt 4 meningen 3 skall tillämpas. § 14 punkt 6 och § 14 a gör inte tillämpas. Ändringar av minimipensionen (§ 14 punkt 4) beaktas. (2) änka var mer än tjugo år yngre än avliden och framkommit inte ett barn från äktenskapet, så änka pengar (punkt 1) för varje partiell åldersskillnaden skall minskas med fem procent i över tjugo år, men inte mer än med femtio procent. Efter fem års varaktighet av äktenskapet läggas fem procent av änkans pengar till för varje partiell ytterligare varaktighet det nedsatta beloppet, tills hela beloppet uppnås igen. Änka pengar beräknas enligt mening 1 minsta änka pengarna inte kan växla ter (punkt 1 i samband med § 14 punkt 4) kvar. (3) från änkan är pengar minskas enligt punkt 2 också i tillämpningen av avsnitt 25.
Lagen om leverans av officerare och tjänstemän, domare och domare av landet Berlin (statliga tjänstemän leverera lag - LBeamtVG) av den 21 juni 2011 (GVBl. P. 266)