Storleken på marknaderna: aktier, obligationer etc runt om i världen? Finns det någon statistik?

Fråga:

Jag var försökande till räkna ut hur stora aktiemarknaderna är runt världen som företagsobligationer, statsobligationer. Tyvärr frånvarande!

Det skulle vara intressant att veta hur stora derivatmarknaderna är, vilka volymer finns i släkten.

Vet man en källa som är minst den globala aktie (kumulativ versaler) och obligationsmarknaden (företag)?


Svar:

Jag har i den globala aktiemarknaden kapitaliseringen ett antal för närvarande ca 45 biljoner $ hittade www.world-exchanges.org/

Nyligen hade jag en rad i åtanke för obligationer, rör sig i samma storlek - equity obligationer = volymen (utan garanti).