Strålbehandling används annat än att behandla cancerpatienter?

Strålbehandling används annat än att behandla cancerpatienter?

"Nej, strålbehandling är endast används för att behandla människor som har cancer. Den strålning delen av denna typ av terapi är det att förstöra av cancerceller. Om någon använt strålbehandling eller något annat det skulle göra dem mycket sjuk, och mer än sannolikt vara ödesdigert för dem eftersom de inte skulle ha cancer, skulle strålning bli av deras goda friska celler."