Strider dödshjälp den hippokratiska Eden?

Strider dödshjälp den hippokratiska Eden?

Jag skulle säga ja det motsäger technicly den hippokratiska Eden... men vi bör komma ihåg Eden inte tar i cout patienterna kommer.