Student i bilen. Frivilligt i den lagstadgade sjukförsäkringen möjligt?

Fråga:

Uppföljningsfråga till min tidigare:

Eleven är i bilen. Efter samråd är det möjligt att det kunde göra av bidrag bedömning taket (konsult eller banken) i sitt yttrande.

Är det möjligt att han kan försäkra sig frivilligt i den lagstadgade sjukförsäkringen eller inte är som i hans fall (som alltid i PKVEN)?


Svar:

Ja, detta är möjligt, eftersom det speciala fallet av "first-time-dependent sysselsättning" namnges uttryckligen i lagen.