Subaru 2.2 huvudet vridmoment specifikationer?

Obs Steg 1: Dra åt alla skruvar till 22 ft lbs. steg 2: dra åt alla skruvar till 51 ft. lbs. steg 3: lossa alla bultar, i omvänd vridmoment sekvens, 180 ° steg 4: lossa alla bultar, i omvänd vridmoment sekvens igen av 180° steg 5: dra åt bultar #1 och #2, i vridmomentet sekvens, to25 ft. lbs. steg 6: dra åt bultar #3,4,5 och #6 , i vridmoment sekvens, 11 ft lbs. steg 7: dra åt alla skruvar, i vridmoment sekvens, med 80-90° steg 8: dra åt alla skruvar, i vridmoment sekvens, igen av 80-90°