Swaziland är ett utvecklat land?

Nej!

Observera att utbildning i Swaziland är varken gratis eller obligatoriska. 1996 var netto grundskolan registrering 90,8 procent, med jämställdhet på primär nivå. I 1998 nådde 80,5 procent av barnen klass 5. Landet men har en universitetar (universitetar av Swaziland).