Syftet med att skriva ett brev till redaktören?

Syftet med att skriva ett brev till redaktören är att försöka få brevet publiceras i tidningen som redaktören fungerar för. Man skulle försöka få sitt brev publicerat om han hade ett yttrande om en gemenskapsangelägenhet och ville dela detta yttrande med sina grannar. Han kan också ha fakta eller insikter ett problem som han vill dela. Som ett enkelt exempel, kan man skriva ett brev kräver ett ingripande på ett knäckt och betydligt skiftade trottoaren framför hans hus om han känner att det är en snubbelrisk... speciellt om han har försökt men misslyckats med att få kommunen att lösa problemet.