Symboler för faderskap?

Symboler för faderskap?

Ja, det finns flera universella symboler för far. många av symbolerna för far kan ses på den officiella universal familj flaggan och universell symbol för far.