Talar någon engelska folket i Guatemala?

Mestadels människor bara talar spanska, men vissa människor talar engelska, mestadels en som har råd att ta emot engelska klasser eller att gå till privata skolor.