Talar till dig själv och inte veta det en psykisk sjukdom?

Talar till dig själv och inte veta det en psykisk sjukdom?

Talar för sig själv och inte är helt medveten om det är inte ett mentalt tillstånd i och för sig. Det kan vara en själv lugnande mekanism, användas för att lugna dig själv. Av verbalising är du kognitivt kontakt med tankar i din hjärna och muntligen om information för att hjälpa till med att komma ihåg eller begränsa andra stimulans.