Tandvård protes i psykiatri gått, som kommer att ansvara för kostnader?

Fråga:

Hej, vet jag att en liknande fråga ställdes redan, men situationen är lite annorlunda från min synvinkel, skulle vara trevligt, om någon ens ser på saken. Min mor (82) behandlas för en akut psykos i en psykiatrisk vårdavdelning. Min far (83) besökte dem tills nyligen flera gånger om dagen, att vara närvarande i synnerhet med måltider. Han och andra fruktade att deras protes skulle omhändertas av misstag, som hon bokstavligen gömde dem i servetter efter middagen. Eftersom min far i denna situation var helt dominerande med min mor, borde han vara på inrådan av läkare så ofta som inte på stationen och ännu längre att äta. Våra farhågor lyfte vi fram både läkare och sjuksköterskor. Vi var således lugnade att du vet detta beteende av patienter och du skulle se till och vi kan lita på alla. Några dagar senare är protesen borta. Min far har läkare och sjuksköterskor informerade omedelbart uppsättningen av och tror, finner sig själv igen. Eftersom det inte i saker av min mor, antar vi förlusten. Vem betalar väl?


Svar:

Jag vill diskutera denna situation om nödvändigt också med försäkringskassa.

I sluten psykiatrisk faciliteter är en särskild skyldighet m.M. efter eftersom ingen skulden kan skyllas på de flesta patienter där. (beror på typ och svårighetsgrad av diagnosen)