Tänker på de djur som lever i tidvattenzonen zonen vilka är två kännetecknen för dessa djur att hjälper dem att överleva i denna miljö?

Tänker på de djur som lever i tidvattenzonen zonen vilka är två kännetecknen för dessa djur att hjälper dem att överleva i denna miljö?

Djur som lever i tidvattenzonen zonen måste ta itu med exponering för luft, samt starka strömmar. Många organismer som sjöstjärnor och sjöborrar har utvecklat så kallade tube fötter. Röret fötter bidra till dem till deras rock. Så någon form av förankra sig själva. Ta itu med solexponering, sniglar som Strandsnäckor och oyster borrar. Detta bildar en vattentät försegling runt skalet, skydda dem från solen. Så här skulle det fukt kontroll.