Tar ni emot gåvor som anställda i offentlig tjänst?

Fråga:

Tar ni emot gåvor som anställda i offentlig tjänst? Specifikt, handlar det om en flaska Raki. Är det tillåtet?


Svar:

Beror på värdet av Rakis. Jag vet att vissa tjänstemän, som får då ibland en blomma bukett eller en påse med kakor. De saker som du kan äta, vara split mestadels bland kollegor och de är ja också alltid verkligen inte så dyrt. Jag vill berätta för chefen. Han kan göra detta beslut.