Täta samtal från banken, hur kan jag motstå mig?

Fråga:

Jag får samtal från rådgivare för att min Bank för min smak alltför ofta. De frågar om de kan göra något för mig. Så känner jag det minst. På mitt uttalande som jag registrera igen med dem, får jag tydligen ingen uppmärksamhet, så att jag kommer att kalla tillbaka snart. Hur kan jag försvara mig mot? Jag finner det mycket irriterande och störande.


Svar:

Vanligtvis kan du berätta banken vad kommunikation innebär, du vill bli kontaktad av banken och dessutom att man vill ha någon kontakt, åtminstone inte regelbundna samtal och vill endast skriftlig kontakt. Föredrag i ämnet helt enkelt öppna ditt nästa samtal.