Telefon linje 3 dagar defekta speciell rätt?

Fråga:

Kan du avbryta telefon omedelbart om kabeln för 3 dagar inte fungerar och inte en tekniker skickas av brist på tid?


Svar:

Det är viktigt att du en gång anger en rimlig tidsfrist till felsökning.

Enligt BGB minst 14 dagar. Under denna period, kan du meddela även extraordinära meddelandet om uppsägning inom perioden händer ingenting. Är faktiskt felet fortfarande inte fast, du har rätt att ausserordnetlicher uppsägning. Detta måste inte nödvändigtvis accepteras av den andra avtalsslutande parten har ändå en gång.

avtalspart håller inte, det är ett kontrakt din del att stämma honom.

Eftersom hela processen (deadline, avbokning, etc) måste hållas skriftligen (i bästa fall få rekommenderat brev med mottagningsbevis) har du bra kort att detta klagomål avslås.

Det är viktigt du ingen prestanda mer i anspråk kan ta från uppsägningsdatum men också. Så för nu längre surf eller göra telefonsamtal.