Thalia och Apollo ett bra par?

Thalia och Apollo ett bra par?

Det skulle vara svårt att säga. Läsa böcker, Apollos personlighet är mycket flirtig och han har många barn till halvgud lägret, vilket innebär han inte vill att hålla fast vid Thalia.

En annan sak vore Thalia är en kvinnlig jägare av Artemis, hon lovade att vända ryggen på livet för män.

Jag tror Ja