Tid och en halv lön på nationella helgdagar?

Tid och en halv lön på nationella helgdagar?

De flesta ställen betalar tid och en halv, vissa har en viss extra lön för semester, medan andra betalar i samma takt. Det finns ingen rättslig skyldighet för privata företag att betala någon form av semesterersättning, bara en moralisk och social plikt.