Tiden mellan tillkännagivandet § 291 kränker och upphävande artikel 200 kränker?

Fråga:

Hur lång tid tar det § 200 efter tillkännagivandet av de återstående skulderna till det andra beslutet kommer efter Robert?


Svar:

Det kan ta år innan.