Tidig återbetalning ersättning för återbetalning av lån - särskild ersättning

Fråga:

Hej, måste jag sälja vår egendom på grund av ett dödsfall. Har också en köpare. Fast ränta på lånet är fortfarande över 5 år. Banken vill ha en ersättning från mig. Ett belopp som inte är en. När vi har slutfört låneavtalet då, har en årlig särskild utbetalning kommit överens om.

Nu, jag har läst som efter ett domstolsbeslut banken måste beakta de särskilda betalningarna vid beräkningen av ersättningen. Inte bara för de återstående åren, utan också för tidigare år från början av lånet, även om inga särskilda betalningar var gjort tidigare år, men gjorde skulle behöva vara. Vem vet här och kanske kan hjälpa mig?


Svar:

Ett svar på skatterådgivare / advokat bör hjälp här. Kosta dig kommer att några tior, kan spara mycket pengar på banken.

Kanske kan du förhandla med banken - på grace-? Om du får ett nytt lån för ett nytt hem för det?