Tidigare var OLE MISS lag gradienter undantagen från att ta baren?

Tidigare var OLE MISS lag gradienter undantagen från att ta baren?

Tvärtemot vad många tror, eller den som är berätta detta. Det har aldrig funnits ett dokumenterat fall i USA där en rättegång advokat inte har har sin bar exam referenser kontrolleras innan han kan ta sin första fallet.