Tonen av innehållet i den dödes ficka?

Vad är tonen av innehållet i döde; s fickor