Tonfisk är en förnybar resurs eller en icke förnybara resurs?

Tonfisk är en förnybar resurs eller en icke förnybara resurs?

Tonfisk och all fisk är en förnybar resurs om de fiskas hållbart, det vill säga om de inte är överfiskade. Tillräckligt unga fiskar måste lämnas för att odla och föda upp så det blir alltid mer.