3,7 miljarder dividerat med 9,6 miljoner

Vad är 54 miljarder dividerat med 7 miljoner?

Korta skalan: 54 miljarder / 7 miljoner ~ = 7,71 tusenLång skala: 54 miljarder / 7 miljoner ~ = 7,71 miljoner[U.S. använder kort skala, Europa använder lång skala, brittiska regeringen använde lång skala till någon gång på 1970-talet och nu använder . . .

Vad är Infinity dividerat med oändligheten?

Det är obestämt. Det finns många andra inderterminate former. Det är inte alls samma som 3/3 till exempel. Du kan se detta med gränser och några calculus regler. Du måste ansöka L'Hospital sats av täljaren och nämnaren i den ekvation som gav dig oänd . . .

Vad är noll dividerat med noll?

I vanliga matematik, kan du inte dela med noll. Det anses Odefinierad.Tänk de två situationerna:För inversen av multiplikation 0/0 = a, en kan vara valfritt antal att tillfredsställa en x 0 = 0. På samma gång, uppdelning av något annat nummer, a/0 = . . .

Vad dividerat med 6 är lika med 9?

Det finns ett mycket enkelt sätt att lösa detta! För att räkna ut vad var antalet som ger 9 när dividerat med 6, allt du behöver göra är multiplicera 9 av 6 för att hitta ditt svar! Så, 9 x 6 = 54. 54 / 6 = 9! Ditt svar är 54. . . .

Svar till 43 minus 25 dividerat med 5 plus 2 jämlikar?

Svaret är 36. Du måste använda utförs. första parentes då exponenter då division och multiplikation efter addition eller subtraktion.Förkortningen är BODMAS = Brackets(pqrentasis), Of (exponent), Division, Multiplication, AMicrosoft, SubtractionDet f . . .

Vad är 4 x dividerat med 4 x?

4 x dividerat med 4 x är 1 eftersom: många delat med sig är lika med ett. För att bevisa vårt svar, vi kan sätta in något tal i för x. Låt oss använda nummer 2. Nu har du 4(2)/4(2). Gånger fyror och tvåorna tillsammans och du får 8/8. 8 dividerat med . . .

Vad är -5 dividerat med 5?

SVAR-5 delat av 5 =-1eller-5/5 =-1FÖRKLARINGGöra vår ekvation lika Z, och lösa för Z; vilket är vårt svar:-5/5 = ZSå kan vi ta bort minustecknet från vänstra sidan av ekvationen rätt av multiplicerande BÄGGE sidor av -1 att få:5/5 = -ZOch eftersom 5 . . .

Vad är 8 pints dividerat med 4 liter?

8 pints är ca 3.78541 liter. Dividera det med 4 och du har ca 0.9463525 liter. Nästan 1 liter.Du kan också göra 8 pints dividerat med 8.45351 (som är 4 liter i pints.)0.9463525 . . .

Vad är 2,5 biljoner dividerat med 300 miljoner?

I de länder som använder långa skalan (baserat på befogenheter miljon), t.ex Europa:2,5 biljoner ÷ 300 miljoner = (2.5 x (106) 3) ÷ (300 x 106)= (2,5 ÷ 3) x ((106) 2) ÷ 100)≈ 8.333 x 103 x 106≈ 8.333 tusen miljoner≈ 8.333 miljardI de länder som använ . . .