allergi metaller tandvård

Vad ska du betala mer än för en bra tandvårdsförsäkringen?

Jag funderar på att slutföra en tandvårdsförsäkringen länge eftersom jag var tvungen att göra det nu med första höga kostnader och detta vill undvika i framtiden. Jag hittade den politik som jag har tittat på mig men alltid ganska dyrt. Vad ska du be . . .

Dotter till 7 år att slutföra tandvårdsförsäkringen

Ville slutföra en tandvårdsförsäkringen för min dotter. Vi är på Alliance i år och mycket nöjd. Nu är det så att min dotter 7 år har mycket behöver krokiga tänder och hon någon gång en tandställning. Är det tanden bästa priset på alliansen sedan lämp . . .

Tandvårdsförsäkringen och skolans olycksfallsförsäkring

Mitt barn har hade en olycka i skolan och fick därefter få behandlade tänder. Det finns nu två försäkringsbolag som måste betala för den. Det är skolans olycksfallsförsäkring. Jag fick höra av direktören att detta förutsätter kostnaderna för första g . . .

Hyra minskning på grund av katt hår allergi?

Ett par flyttade min lägenhet byggnad nyligen, som har två katter. Ingen lukt är märkt i trapphuset, jag var i lägenheten, för några dagar sedan här alltför inte luktade av katter. Fortfarande en annan hyresgäst mig hotade nu med en hyra förminskning . . .