anno 1736

Antonius Stradivarius Cremonensis Faciebat Anno 1736?

Jag har antonius Stradivarius Cremonenfis Faciebat Anno 1736, de två sista siffrorna var gjort skriftligen en led, mycket fantasi, och det säger inte kopiera rätt på det, hur skulle jag veta om det verkligen är. . . .

År bör skrivas med Anno Domini System?

Denna fråga är vaga så jag kommer att besvara på bästa sätt. År får skrivas i alla format i litteraturen. Du kan välja att använda systemets Anno Domini eller använda den mindre religiöst laddade versionen f.Kr. / CE (innan den Commone eran / Common . . .

Vad är innebörden av anno Dominica?

Det måste finnas ett problem med "dominica" eftersom det ordet inte existerar i latin eller italienska (de två språken till vilka anno attribut till användning)menade du anno domini? så det betyder "i Herrens år" . . .

Finns det en Daxstand av 50.000 poäng i 40 år?

Heiko Thieme sade om den kommer att stiga i genomsnitt Dax så som i förflutnan, då vi skulle ha en Dax för 50.000 poäng i 40 år. Detta är endast en zuswachs per anno över 3,4%. Vad tror du? . . .

Inte absorberas mitt inlägg Club

Jag är medlem i en liten professionell klass förening i flera år. Vid något tillfälle insåg jag förra året att det fortfarande inte var fullbokat för 2013. Ett telefonsamtal visade att det inte hade fungerat eftersom jag inte hade vidarebefordrat til . . .

Obligationer med halvårsvis kupongbetalning

Jag är bara så att jag vet om obligationer. Denna fråga är:Kupong 11,75%, kupong period sex månader, ge 10.68% (jagar ungefär på 110%). Först tänkte jag väl bra, 2 gånger en år 11,75% inte kan intresse, men som. Vara så halvårsvis 5,88% betalas och s . . .

* ERSÄTTNING * skattepliktiga?

Hej (och inte vänner!).. ;-)i 2012, en vän får ett avgångsvederlag belopp (~ 50, 00TEUR).) Jag har någonstans på baksidan av huvudet, att detta belopp till två år kan delas. Annars ersättning ja inkl "normala inkomster" skulle vara tillgängliga . . .

Är öppna fastighetsfonder som admixture? I så fall när?

Tre öppna fastighetsfonder i deras depå packade för mina döttrar: Hausinvest Grundb. Europa RC och Semper fastigheter. Du i ca 4-5% av de totala tillgångarna. Tänkte jag att jag har ett verkligt värde bör bidra många monetära värdet, eftersom det ann . . .

Som kredit går fullständig utrotning?

Anta att man har en kredit och vill betala dem tillbaka. Måste vara det då uttryckligen i kreditavtalet, att en enda gång återbetalning är möjligt eller det beror vilken typ av kredit om en enda gång inlösen är möjligt? Det är bara möjligt när som he . . .