är svamp en producent eller en konsument

Är en svamp en konsument en producent eller en nedbrytare?

De finns nedbrytare, de uppdelning döda växter och djur och frigöra näringsämnen i smutsar för växter att använda. Maskar och bakterier är också nedbrytarna.Producenter är växter. De omvandlar ljusenergi till mat energi som kan lagras för konsumenter . . .

Är en Sileshår en producent eller konsument?

denna fråga diskuteras. Sileshår kan växa utan konsumerar insekter, så i en situation där de odlar enbart med näringsämnen från torv eller substrat de växer i, det är enbart en producent. Dock lever många Sileshår bara en kort tid om inte de fånga ma . . .

Är en svamp en nedbrytare eller en producent?

Det är inte en producent som det bryts ned döende växter runt den. Det kan inte göra en egen mat eftersom den inte har gröna blad som behövs för att göra processen för fotosyntesen . . .

Är en Bush Baby en producent eller konsument?

Det är en konsument. Alla tillverkare skapa sin egen mat. I det här fallet äter bush barnet insekter och växter gör det sekundära konsument äter insekter och en primär konsument äter växter. den enda tillverkaren i detta livsmedelskedjan skulle vara . . .