att äga en borderterrier

Barrick kommer att gå i konkurs guld?

Är hög skuldsättning och svaga kassaflöden genom låg priset på guld - Barrick att överleva?Bör aktieägare som är rent på den högsta nivån och är nu kvar i den, sälja?Kan vara värt en Neuengament just nu, om Barrick men inte i konkurs eller är en miss . . .