bosaurin

Vad är diazepam?

Diazepam, marknadsförs under varumärkena Valium, Stesolid, Seduxen, Bosaurin och Apozepam) är ett läkemedel som är en bensodiazepin derivat. Det äger ångestdämpande, kramplösande, lugnande medel, Skelett muskel muskelavslappnande och amnestic egenska . . .