daggmaskar likhetr och skillnader

Vad är likheter och skillnader av östasiatisk konst?

Östasiatisk konst omfatta buddhistisk, kinesiska, japanska, koreanska, tibetanska, Thai, laotiska och vietnamesiska konst.En av de viktigaste likheterna av östasiatisk konst är deras skildring av Buddha. Buddhismen har framträdande plats i de flesta . . .

Vad är likheter och skillnader mellan fascism och kommunism?

Svaret 1Vissa likheter finns:Motstånd mot konservatism, liberalism och socialdemokratin.Som i leninismen, Använd en vanguard parts för att inleda en revolution.Motstånd mot sociala uppdelning av klass och klasskamp.Motstånd mot bourgeoisin.Revolution . . .

Vad är likheter och skillnader i primära och sekundära vågor?

Likheter:De är båda seismiska vågor som överför energi.De är båda "kropp" vågor.Deras hastighet påverkas av tätheten av materialet genom som Hej resa.Skillnader:S-vågorna är transversella vågor där P-vinkar är longitudinella vågor.Som P-vågorna . . .

Vad är några likheter och skillnader mellan judendom och Islam?

LikheterBåda dessa religioner tror på en skapare Gud.Båda dessa religioner har en bok, och lära om Gud och sin anslutning till den mänskliga världen, till exempel av änglar och profeter.Både muslimer och judar tror på många profeter som Abraham och M . . .