dem som tror inte op gud

Varför ateister tror inte på Gud när Bibeln finns?

Bibeln (och Koranen, bokar av döda, Mormons bok och andra många religiösa böcker) finns. Detta har ingenting att göra med existensen av en Gud eller gudar. Många människor i någon religion känner deras heliga bok var inspirerad av deras särskild gudo . . .

Vad kallar du någon som tror de är Gud som?

ingen kan vara Gud like.i är en person med stark tro och även fast vi är skapade till gudarnas avbild vi neva och ingen kan aldrig kan som him.a person xan vara himlen skickas men inte Gud like.choose dina ord klokt. . . .

Varför tror du inte på Gud?

Varje ateist eller icke-troende har sina egna skäl. För mig är verkar tron på en Gud onödigt och som inte stöds. Jag har inga problem att se världen som en fysisk plats med inga teleologiska aspekter. Det hindrar inte mig att ha samma känslor som de . . .

Finns det en religion som tror det finns sanning i alla religioner?

Ja. Undervisningarna av den Bahai tron stat som alla religioner har samma gudomliga källa, utom några som är resultatet av mänskliga perversioner. Detta är inte att säga att de alla inte anser samma sak - naturligtvis. Sedan människor och vårt samhäl . . .