förkortningen ng

Vad betyder förkortningen EvKen?

Jag har erbjudit en artikel en återförsäljare, jag säljer. Han kommer att be att EvKen berätta för honom att. Vad står förkortningen för? Jag känner inte bara den tekniska jargongen... Tack . . .

Vad är förkortningen för kiropraktik?

DC är en vanligt förekommande förkortningen för Doctor of ChiropracticCA är en vanligt förekommande förkortningen för kiropraktik assistenten Some people förkorta kiropraktik colloquially med "chiro" . . .

Vad betyder den medicinska förkortningen UCR?

Vanliga, sedvanliga och rimliga.Usual, bruklig & rimlig den avgift som ett försäkringsbolag etablerar som en avgift för ett förfarande. Kolla din sjukförsäkring plan--ditt försäkringsbolag betalar till detta belopp för en viss procedur.Det kan betyda . . .

Vad betyder den medicinska förkortningen CNT?

Den medicinska förkortningen CNT stativ för nanorör. Det är en metod att administrera läkemedel, speciellt hos patienter med cancer, med förmågan att rikta patologiska celler, därmed skona friska, opåverkad kluster. . . .

Vad är förkortningen för efter kl?

Förkortningen för efter middagstid är PM. Detta är en förkortning av det latinska fras post meridiem menande "efter tolv".AM är en förkortning av latinskt ante meridiem betyder "före noon".Jag tar Latin och dessa svar är korrekta. . . .

Vad är förkortningen för fastigheter?

Förkortningen för fastigheter är RE. Det skulle naturligtvis behöva användas i ett lämpligt sammanhang ha det menande sedan RE kan användas i andra sammanhang. . . .

Vad är den förkortningen ATV?

Varför, det är ATV, naturligtvis! Det är förkortningen för All-Terrain-fordon :)Det är också andra saker, som "analog television", som har gått eller kommer bort i många länder (särskilt Europa, hittills), och i 2009 i USA. . . .

Vad är förkortningen för kronisk obstruktiv lungsjukdom?

Förkortningen är kol.Observera att någon annanstans är det också kallas även "kronisk obstruktiv airway disease" (COAD)Detta är en grupp sjukdomar där lungorna och vind-röret (luftrören och alveolerna)Tre grupper identifieras:* - Kronisk bronkit . . .

Vad betyder den medicinska förkortningen Rd?

När skrivs som RD, kan det betyda förkortningen för reaktion av degeneration; reaktion av denervering; Registrerad dietist, radiella avvikelsen, röntgenavdelningen eller hastighet skillnad. . . .

Vad betyder förkortningen COPPA står för?

Det finns två menande var förkortningen COPPA står för. Det mest kända menande är Children's Online Privacy Protection Act of 1998 innebär annan kooperativt personal förberedelse i Autism. . . .