har vingar fyra bokstäver?

Varför pennor har siffror och bokstäver på sidan?

Siffror och bokstäver på sidorna av några pennor (Art & utarbetandet pennor) används för att beteckna typ av bly som det innehåller, eller mer specifikt hårdhet som leder. Ju högre nummer/bokstavskombination, ju hårdare bly. Omvänt, desto lägre numme . . .

Vad styrelsen spel har fyra bokstäver?

Det finns hundratals om inte tusentals svar, men Risk och liv är de vanligaste. Abstrakt strategispelet Gipf är del av den större Gipf-serien korta namn ses ofta i japanska eller japanska-tema spel, som Yomi, Okkoeller Gosu. Den spela Dune är baserat . . .

Vilka fyra bokstäver gör mest fyra - märka ord?

Det finns bara en grupp som kan göra sex ord. "S-T-O-P" kan göra STOP, POST, toppar, alternativ, krukor och plats. "E-A-S-T" kan göra fem ord. ÖST, äter, satt, säte och TEER. Flera andra grupper kan göra fyra ord. Stora frågan! . . .