hur grundades den ortodoxa kyrkan

Hur lång är den typiska gudomliga liturgin i den ortodoxa kyrkan?

Beror hur traditionella eller lång du vill ha? Den koptiska ortodoxa kyrkan har tre gudstjänster St.Basil,St.Cyril och St.Gregory St.Basil ursprungliga längd är 6 hrs,St.Cyril 4 timmar St.Gregory är 6 timmar men de huvudsakligen använder St.Basil lit . . .

Vad är den ortodoxa kyrkan?

Ortodoxa kan ha två betydelser. En delade doktrinär korrekthet, och den andra hänvisar till en grupp av kvasi nationella kyrkor på grundval av nationer, stater och riter alla löst knuten under olika patriarkerna.Ortodoxa i den doktrinära meningen bet . . .

Onani är tillåten enligt den ortodoxa kyrkan?

Nej, onani inte tillåts av den ortodoxa kyrkan. Tradition är enhälliga. Till exempel förbjuder St. John Climacus klassiska andlig text The Ladder onani (steg 15), som gör den brett accepterade Canons Johannes desto snabbare (8 och 10). Moderna ortodo . . .

Den ortodoxa kyrkan dela upp från den katolska kyrkan?

Katoliker kommer att säga att den ortodoxa kyrkan delar upp från den katolska kyrkan. Ortodoxa kommer att säga att den katolska kyrkan delar upp från den ortodoxa kyrkan. Men ja, de två kyrkorna separerade från varandra. . . .

Hur är den katolska kyrkan organiserad?

Svar:Följande är en översikt över hur den katolska kyrkan organiseras.ParishDetta är den lokala nivån. varje församling leds av pastor, eventuellt med hjälp av andra präster. En församling har ett råd, en grupp människor valde folket. rådet ger råd t . . .

Som grundade den katolska kyrkan?

Kyrkan grundades av Gud när Jesus uppsteg till himlen och skickat den Helige Anden på apostlarna vid Pingst. Peter var första "ställföreträdare" på jorden. Jesus garanteras att han skulle vara med det fram till slutet av tiden, och Helvetets por . . .

Hur har den medeltida kyrkan ger hopp till människor?

Det var en av de få platser som erbjuds utbildning till människor. Det också garanterad människor minst två hela måltider om dagen. De gav också medicin till de sjuka och gamla (det normalt inte hjälpte dem och ibland gjorde dem värre.) De gav också . . .

Vad är den ortodoxa kyrkans syn på preventivmedel?

Om endast enhälliga åsikt är att abortframkallande medel (det vill säga ämnen som inducerar abort) är uttryckligen förbjudna. För andra preventivmedel beror det på vem du frågar:Vissa tror kön bör endast för fortplantning, därför bör inga preventivme . . .

Hur bildades den östlig ortodoxa kyrkan?

Jesus själv har etablerat sin kyrka. Östra ortodox tradition bevarar detta mycket kyrka.Den ortodoxa kyrkan grundades av Kristus i året 33 annons, på pingstdagen.Enligt ortodoxa kristna tro, den ortodoxa kyrkan alltid har funnits från början av tid ( . . .

När grundades den östlig ortodoxa kyrkan?

Svar Jesus själv har etablerat sin kyrka. Östra ortodox tradition bevarar detta mycket kyrka.Den ortodoxa kyrkan grundades av Kristus i året 33 annons, på pingstdagen. Enligt ortodoxa kristna tro, den ortodoxa kyrkan alltid har funnits från början av . . .