hur långt är de från solen och pluto

Hur långt är planeterna från solen?

Detta är det * genomsnittliga * avstånd (för Merkurius och Pluto, variationen i avstånd är betydande. Plutos perihelium är närmare än Neptunus aphelion.)Kvicksilver är 57,9 miljoner km (36 miljoner miles) från solen (0,38 AU)Venus är 108.2 miljoner k . . .

Hur långt är Mars från solen?

Mars har en elliptisk bana, så är det ibland närmare solen, och det är ibland längre bort från solen. "Genomsnittliga avståndet" av en himlakropp är medelvärdet för den längst bort och närmaste poäng i sin omloppsbana från kroppen det kretsar kr . . .

Hur långt är Neptune från solen?

Neptunus är den åttonde planeten i solsystemet.Avståndet från solen är:-Aphelium (mest borterst) 4,553,946,490 km (2,829,691,160 miles) ~30.44 AUPerihelium (närmaste) 4,452,940,833 km (2,766,929,150 miles) ~29.766 AUSemi huvudaxeln (medelvärde) 4,503 . . .

Hur långt är Jupiter från solen?

Perihelium: 740,573,600 km / 4.95 AU / 460,171,100 miles (närmaste punkt i omloppsbana till solen)Storaxeln: 778,547,200 km / 5,2 AU / 483,711,400 milesAphelium: 816,520,800 km / 5.458 AU / 507,304,400 miles (mest avlägsna punkt i omloppsbana till so . . .

Hur långt är jorden från solen?

Det exakta avståndet mellan jorden och solen varierar med sin position i dess omloppsbana, som är elliptisk. Den genomsnittliga avståndet (genomsnittliga avståndet) mellan jorden och solen är ca 150 miljoner kilometer (93 miljoner miles).Den genomsni . . .

Hur långt är jorden från solen i kilometer?

Avståndet varierar eftersom jordens omloppsbana inte är cirkulär, men en ellips. Genomsnittliga avståndet är ca 150 miljoner kilometer eller 93 million miles. Halva storaxeln mäts som 149,598,261 kilometer.Perihelium (när jorden är närmast solen) ske . . .

Hur långt är planetjorden från solen?

Jordens avstånd från solen varierar något, eftersom jordens bana inte är en perfekt cirkel.Jordens närmaste avstånd (perihelium) förekommer i början av januari varje år när det är cirka 91,445,000 miles (147,166,000 km) från solen.Jordens längst avst . . .

Hur långt är jorden från solen i miles?

Den genomsnittliga avståndet är ca 93 miljoner miles (150 miljoner kilometer), den halva storaxeln är 92,956,050 miles.Det minsta avståndet (perihelium) är cirka 91,4 miljoner miles, i januari, och maximalt (aphelium) är ca 94,5 miljoner miles, i jul . . .

Hur långt är det mellan Beaumont TX och Oklahoma City OK?

Drivande avståndet mellan Beaumont, TX och Oklahoma City, OK är cirka 495 miles. Körtiden skulle vara ca 8 timmar 30 minuter om du var att köra nonstop i goda körförhållanden. (Körtiden tar inte hänsyn till övervägande tillstånd såsom väder, vägarbet . . .

Hur långt är Jupiter från jorden?

Eftersom både planeter kretsar runt solen, avståndet varierar, eftersom vissa gånger både kommer att vara på samma sida av solen, men vid andra tillfällen, på motsatta sidor.När Jupiter och jorden är närmast, är Jupiter 390,682,810 miles (628,743,036 . . .

Hur långt är Pluto från jorden?

Genomsnittliga och närmaste avståndPluto är ett genomsnitt av 5,913,520,000 km (39.5AU) från Sun. jorden är ett genomsnitt av 149.600.000 km (1.0AU) från solen. Detta skulle tyda på ett avstånd av över 5,7 miljarder kilometer eller 38,5 AU mellan två . . .