jag borisi

Jag vill gärna höra dina åsikter om följande punkt?

Jag fick reda på att min dotter (21 på mor vid liv) har avslutat sin utbildning. Men hon har detta dolda ca. 1/2 år - fortsätter att få underhåll. Kan jag få tillbaka betald underhåll? Trots allt, skulle pengarna inte ha henne i de senaste sex månade . . .

Jag är beskattas och måste lämna in en självdeklaration?

Hej av skatteexperter,följande fakta: jag 2014 en självdeklaration göras, på grund av min övergång från studien att arbeta.2015, jag var en normal anställd och är egentligen det antas ingen förklaring att ge. Nu fick jag emellertid några bygga smärta . . .

Har jag rätt till Livförsäkringen?

Min man dog nyligen. Han hade en LV som inkluderar hans föräldrar som mottagare. Där endast hans mor som bor nu också L V blir. Också berättigade till denna LV som fru? Eller jag går ut tomma. Han har tills slutet alltid sagt jag måste keineSorgen mi . . .