krockodil i nilen

Hur har Nilen varit viktigt att de människor som bor vid sidan om?

Nilen är en viktig källa för alla dem som bor nära det. Det finns i den nordöstra delen av Afrika. Till exempel ligger den staden Kairo, som ligger i Egypten längs floden. Staden använder vatten från Nilen för dricksvatten, bad, att göra leveranser, . . .

Vad är floden Nilen användning?

Det har många användningsområden inklusive -VattenkraftVatten att dricka.Vatten för bevattning av grödor.Vatten för hemmamarknadsvaror.Vatten för industriellt bruk.Transport.Turism.Leisure.Bortskaffande av avfall.Fiske.Byggnaden.Tanke på Nilen är öve . . .

Nilen flödar från norr till söder eller syd till Nord?

De två bifloder (vit och blå) Nilen uppstår i Östafrika, och korrekt då Nilen flyter från området kring de stora sjöarna och flyter norrut till rinner ut i Medelhavet. Så är svaret att Nilen rinner söder till norr. . . .

Nilen är världens längsta floden?

Nilen är 7,088 kilometer (4,405 miles). Det är den längsta floden i världen. Källa: S. Liu, P. Lu, D. Liu, P. Jin, W. Wang, lokalisera källorna och mäta längden på de viktigaste floderna i världen, International Journal of Digital Earth, volym 2, Iss . . .

Vad är öknen som inte långt från floden Nilen heter?

Saharaöknen är öknen som inte ligger långt från stranden av Nilen. Det är den största öknen i världen, med en yta på 9,4 miljoner kilometer fyrkant. Det spänner över många olika länder över hela Nordafrika. . . .

Hur bred är Nilen i genomsnitt?

Dess bredd varierar stort över dess längd och det är mycket svårt att vara exakt. Det varierar från säga ca 350 meter till över 7,5 Km i genomsnitt 2,8 kilometer. Nilen har emellertid att gå igenom en 7 meter bred klyfta på Murchison Falls i Uganda o . . .

Hur påverkades varvsindustrin av Nilen?

eftersom Nilen är mycket nära till behöva fartygen så att fartygen inte ens strövar omkring. Svar: fartyget var mycket nära så Nilen inte att gå någonstans. +++Ursäkta? Skeppsbyggare längs Nilen utvecklat fartyg för sin lokala vatten, material som fi . . .

Varför gör de gamla egyptierna dyrkade Nilen som en Gud?

I forna tider, människor tenderade att ha liten förståelse för vetenskap och de visste inte hur jag ska förklara årstidernas eller brist på regn eller extrema väder. De svarade att världen omkring dem genom att skapa berättelser för att försöka förkl . . .

Vad är vilda djur som det finns inom eller utom Nilen?

En sådan stor och lång flod kommer att få oöverskådliga arter att det skulle vara omöjligt att klara din fråga här.Länkarna nedan kommer att omfatta praktiskt taget all information som behövs.Många olika typer av djur, fåglar, krokodil och fisk kalla . . .