kvittra ställe. a

Val kaos i Grekland och Frankrike = bra tillfälle att ange DAX?

DAX har sjunkit lite på grund av valet kaoset i Grekland och skepsis om den nya regeringen i Frankrike. Kanske nu är en bra tid att gå och att investera i DAX, eller är nu missat tillfälle eftersom han har återhämtat sig tillbaka lite? . . .

Personlig konkurs - ALGII referens-400 euro jobb - uppehälle PKV

Hej, jag har registrerat insolvens i början av året och hänvisar till sedan juni i år ALGII. Jag var privata sjukförsäkringar, ARGE betalar ett bidrag av 165,14, som omfattar men inte den PKV månadspremie mig för detta. Den lagstadgade sjukförsäkring . . .

Bevilja uppehälle minsta

När får man bidrag till uppehälle minsta; på pension full funktionshinder, hem och besparingarna kan vara så hög? . . .

Vad räntan bör ta ett ställe att hyra?

Så lätt är det förmodligen inte ut, men vilken avkastning bör göra ett ställe att hyra, är värt investeringen jämfört med kapitalinvesteringar (E.g. statsobligationer)? Hur beräknar jag avkastningen av lägenheten? Det måste du ta in i konto utan även . . .

Hur hyckleri spela en roll i ett civiliserat samhälle?

Hyckleri, är i avkänningen av bekännande att tro en sak men faktiskt utövar, eller att tro på, något annorlunda, viktigt i alla civiliserade samhällen.Under den breda spectrumen av hyckleri kommer sådana överlevnadsteknik som hyfs, artighet, diplomat . . .

Hur man lever i ett omoraliskt samhälle?

Bibeln säger att hela världen är skadad och att varje samhälle är omoraliskt. Vi måste förbli "i världen men inte av världen." Med andra ord kristna måste inte ligger själva och avstå från varje interaktion, men på samma gång vi tillåta inte oss . . .

Vad är förhållandet mellan samhälle och kultur?

Kultur och samhälle är en existerande. en inte eller kan inte existera utan den andra. kultur och samhälle kan ha vissa gemensamma drag men två är inte samma; de är inte identiska. den väsentliga skillnaden är att samhället består av människor medan . . .