länder som gränsar till afganistan

Vilka är de länder som gränsar till Cypern?

Cypern är en ö i Medelhavet, den har alltså inte rättsligt gränser. Det finns ett undantag; Cypern har gränsar med två UK bemannade baserna av Akotiri och Dhelika på ön.När det gäller dess faktiska gränser bildar UNFICYP eldupphör linjen som delar ön . . .

Vad är sjön som gränsar till Kazakstan?

Kazakstan gränsar dess väst vid Kaspiska havet. Den innehåller också norra stranden av Aralsjön, en inlandsområden sjö som har minskat i storlek och är inte längre ett enda stort hav. Kazakstan delar landgränser i norr, öster och söder med Ryssland, . . .