Namn på en äldre slant med låg valör

Kan du titta på en äldre tid med Google Earth?

Välj "Historiska bilder" under Visa-menyn i Google Earth. Detta visar en tidslinje reglage att välja tillgängliga satellit- och flygbilder så att du kan resa tillbaka i tiden för att se hur saker såg ut tidigare.I och med GE 6.0 finns tidsindika . . .