narcisisten hämnas

Jag är beskattas och måste lämna in en självdeklaration?

Hej av skatteexperter,följande fakta: jag 2014 en självdeklaration göras, på grund av min övergång från studien att arbeta.2015, jag var en normal anställd och är egentligen det antas ingen förklaring att ge. Nu fick jag emellertid några bygga smärta . . .

Pedagogiska lämna inskriven i lag?

Det bör finnas en lagstadgad rätt till ledighet för utbildning. Innebär detta också att det är betald ledighet?Kan jag tänka mig på något sätt. . . .

Hur ofta lämnas ansökan om underhållsbidrag?

Ansökan om underhållsbidrag måste göras endast en gång och sedan bara senare ändringar (exempel start av utbildning,...) rapporteras till eller önska barn stöd i en given cykel nödvändig till igen och igen? . . .

Inkomstskatten lämnas in??

Min dotter studerade förälder-beroende BAföG eftersom 2012.Sie tar emot WS. Sedan augusti 2011 befinner jag mig i konkurs. Min senaste inkomstskatt bedömning är från 2009. Bafögamt kräver trots begäran om uppdatering (få tid pengarna av ARGE...) besl . . .