nucleotid äär

Vad är formeln för en nukleotid?

Det finns fem nucleotide baser: adenin, guanin, tymin, cytosin och uracil som ersätter tymin i RNA.Adenin och guanin är puriner och deras molekylär formler och IUPAC-namn:adenin - C5H5N59H-purin-6-Aminguanin - C5H5N5O2-amino-1H-purin-6(9H)-ettUracil, . . .