ömhet buk vid beröring

Varför skulle en vägg strömbrytare vara varm vid beröring?

elektriska saker naturligtvis blir varmt eftersom det är resistiv men en överbelastad växel får också varma och det är inte bra 2 skäl 1) till mycket belastning på krets 2) växeln är gammal och behöver bytas ut. Båda av ovanstående en expert för att . . .

Varför är min mage öm vid beröring?

Utbudet av skäl som en person kan uppleva buken ömhet är så bred som den enskildes innebörden av ordet "ömhet". I värsta fall, buken ömhet (smärta) kan vara livshotande och därför kräver omedelbar läkarvård i form av 911 eller presentation till . . .