ord med samma fonem men olika boksäver

Är DNA korrekt på syskon med samma mamma men olika pappor?

Jag tror att vad du menar att fråga är "är DNA-test tillförlitlig för att bestämma siblingship i två individer med samma mamma men inte samma far?" Svaret är ja, men det beror. DNA är material som koder för de gener som är i huvudsak blå utskrif . . .

Är två distinkta linjer med samma x avlyssna parallell?

Nej. För att vara parallella, måste två rader ha samma lutningen och olika fångar.Varför? Två rader med olika backar, men samma fångar skulle resultera i två korsande linjer. Två rader med samma lutning, och samma skärningspunkten skulle resultera i . . .