pelmonell atresi

Vad är atresi?

Anal atresi--medfödd avsaknad av ett hål i nedre delen av tarmen. Kallas även analatresi.Aorta atresi--medfödd avsaknad av normal valvulär öppning in aorta.Biliär atresi--avsaknad av stora gallgångarna.Choanal atresi--medfödda fel på en eller båda nä . . .

Vad är pulmonell atresi?

Pulmonell atresi är ett tillstånd där pulmonalisklaffen hjärtklaff inte form, så att hjärtat inte kan pumpa blod till lungorna. . . .

Vad orsakar polyhydramnios?

Polyhydramnios är förekomsten av överdriven fostervatten kring det ofödda barnet. Överväganden fostervatten omger och kuddar barnet under hela utvecklingen. Minskad eller överdrivna mängder fostervatten kan förknippas med avvikelser hos fostret. Poly . . .