priset på obligationer

Vilka är riskerna med obligationer?

Även om obligationer betraktas oftast som säkrare än aktier, har de fortfarande många risker. Det finns fyra huvudsakliga komponenter till en obligation. Det är viktigt att förstå detta så att resten av svaret är vettigt. För det första är värdet... . . .

Hur du spekulerade mot en stat (t ex Grekland)?

Så, den nuvarande krisen i Grekland är alltid hävdade att spekulanter skulle köra Grekland i ruiner.Nu jag inte riktigt vet vad finansmarknaderna berörda, men är inte helt klart för mig hur spekulanter för grekiska problemen ska vara en orsak (eller . . .

Tidiga utträde, om du köper obligationer?

Hallå. Jag vill köpa några obligationer. Hittills har jag fortfarande har inte och har därför några frågor öppna. Finns det en för tidig exit sätt när man köper obligationer, vilket till exempel har på 3 år? Eller pengarna verkligen och definitivt i . . .