sfärisk trigonometri

Vad är skillnaden mellan plan trigonometri och sfärisk trigonometri?

Trigonometri är studiet av planet och sfäriska trianglar. Plan trigonometri behandlar 2 dimensionell trianglar som de som du vill rita på ett papper. Men sfärisk trigonometri behandlar cirklar och 3 dimensionell trianglar. Plan trigonometri använder . . .

Vem är matematiker som utvecklat trigonometri?

Den första inspelade användningen av trigonometri kom från den hellenistiska matematikern Hipparchos ca 150 f.Kr., som sammanställt en trigonometriska tabell med sinus för att lösa trianglar. Ptolemy vidareutvecklas trigonometriska beräkningar ca 100 . . .

Vad är betydelsen av trigonometri?

Sfärisk trigonometri är viktigt eftersom jorden är ett klot, inte ett plan, så om du ville få avståndet mellan en punkt på jorden och en annan, plan trigonometri inte skulle ge dig rätt svar. Plan trigonometri kan användas för att hitta något höjd ut . . .

Hur många sorters trigonometri finns det i matematik?

Två typer av trigonometri är erkända: planar och sfäriska. Planar är 2-dimensionell, medan sfäriska är 3-dimensionella. Även om dessa är olika fält, är sfärisk trigonometri egentligen bara en ansökan av planar trigonometri i flera plan. . . .

Vem är den största forskaren i världen?

Det finns ingen en största forskare, men det finns stora vetenskapsmän; de som bidrar väsentligt till ett fält av studier, eller som hittade en, på ett betydande sätt bidra till flera ämnesområden eller förändra sättet alla av mänskligheten percieves . . .

Vad är trigonometri?

Trigonometri är studiet av trianglar.Namnet kommer från grekiska trigonon "triangel" + metron "åtgärd".Fältet som framkom under det 3rd århundradet BC från tillämpningar av geometri till astronomiska studier.Trigonometri är en gren av . . .

Hur fungerar en risk livförsäkring?

Jag har jämfört bara flera erbjudanden. Jag är 30 och kommer att vara i slutet av benämna av 60. Enligt Destatis har jag en risk för cirka 8,2% som en man, att dö (efter 30 år av liv 2% av alla män är avliden, efter 60 år 10%) inom denna period. Över . . .

Hälsodata för risk försäkring

Hejca 5 år sedan, diagnostiserades en avsikt tremor i händerna med mig (orsak osäker). Eftersom detta inträffade under barndomen och hittills inte längre brydde sig om mig mer, men inget gjordes på min sida. Jag var en gång en neurolog överförs som f . . .