skatteskulder vid dödsfall

Skatteskulder vid dödsfall

Min far har 1 1/2 år fick samtalet efter sin bortgång, att lämna en självdeklaration. Dokument som inte längre är tillgängliga. Vad ska jag göra som en dotter eller där kostnader mig? . . .

Betala olycksfallsförsäkring vid dödsfall?

Jag har läst en beskrivning av olycksfallsförsäkring, där stod att betala olycksfallsförsäkring vid dödsfall? Är det sant? Det är när man kommer in, till exempel maken som stödmottagaren? . . .

Livförsäkring med bidrag återbetalning negativt vid dödsfall?

Jag fick informationen att en livförsäkring med återbetalning av bidrag vid dödsfall av försäkrade är skadligt. Denna information är korrekt och du bör därför skaffa försäkring utan post tillbaka pistol bara när du har en familj? Jag tackar er! . . .