stor flod som rinner genom venezuela

Vilken stor flod flyter genom delstaten Kansas?

De stora floderna som rinner genom Kansas är Arkansas flod och floden Kansas.Tributariesna av Arkansas flod i södra Kansas inkluderar floderna Cimarron, Neosho, Verdigris, Chickaskia, Medicine Lodge, Pawnee och valnöt.Tributariesna av Kansas flod i n . . .

Vad kallar du en flod som inte fungerar i havet?

du kallar det en flod eftersom det inte köra in i havet. Bäcken rinner i vatten hense på sikt (strömmar i havet). +++Inte säker vad det första svaret betyder, men en flod som inte når havet är fortfarande en flod! Det finns ingen särskild term för de . . .

Motståndet av en vätska som rinner är vad?

Motståndet av en vätska som rinner är dess viskositet.Viskositet är en följd av friktion mellan angränsande partiklar i en vätska som rör sig på olika hastigheter. I vätskor, kan det anses "tjocklek". Lönnsirap har exempelvis en högre viskositet . . .

Floder som börjar med bokstaven o?

Floder som börjar på O:OB (Ryssland)Oder (Tjeckien, Polen, Tyskland)Ohio (USA)Oise River (Belgien, Frankrike)Oka (Ryssland)Orange (Afrika)Orinoco (Sydamerika)Ugnar River (Australien) . . .

Vad stora katastrof som hände under Shakespeares tid?

Ett svar är pesten. Shakespeares dag, hade utbrott av pesten regelbundet återkommande med några år i nästan 300 år. Varje efterföljande upprepning var mindre virulenta än den tidigare. De första utbrotten, på 1300-talet (vilka är de oftast menade när . . .