största bomullproducenterna

När bör du talar den första löneökning?

Jag har avslutat en yrkesinriktad utbildning i mitt företag och hyrda pågå i ett år. När är rätt tid att ta itu med en höjning? Du kan prova det i ett år redan, eller ska vi vänta föredrar? . . .